ดูแลผู้สูงอายุอย่างไรให้มีสุขภาพดี – พบแพทย์

ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างไร - wellhealthcare

โดยทั่วไปแล้ว ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต อันเนื่องมาจากการเสื่อมสมรรถภาพตามอายุที่มากขึ้น จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านปัญหาสุขภาพและสภาพแวดล้อมรอบตัวผู้สูงอายุ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิต บุคคลในครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุอย่างไร จึงจำเป็นต้องเข้าใจปัญหา เพื่อจะได้ดูแลสุขภาพและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังจะกล่าวต่อไป ทำไมการดูแลผู้สูงอายุจึงสำคัญ เมื่ออายุมากขึ้น ผู้สูงอายุหลายคนมักรู้สึกเหนื่อยง่ายและเคลื่อนไหวช้าลง บางคนอาจรู้สึกอ่อนเพลียและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันลำบากขึ้น อาการเหล่านี้จัดเป็นปัญหาสุขภาพอย่างหนึ่งที่เรียกว่าภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุ หรือเฟรลตี้ (Frailty) ผู้สูงอายุที่ประสบภาวะนี้จะรู้สึกอ่อนแรง เหนื่อย ไม่มีแรง รวมทั้งน้ำหนักลดลงเอง บุคคลในครอบครัวอาจสังเกตว่าญาติผู้ใหญ่ของตนเกิดอาการของภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุหรือไม่จากอาการที่จะยกมากล่าวต่อไปนี้ หากเกิดอาการ 3 อย่างขึ้นไป อาจหมายถึงว่าผู้สูงอายุประสบภาวะดังกล่าวอยู่ รูปร่างผอมลง โดยน้ำหนักตัวลดลงเองประมาณ 5 กิโลกรัมหรือมากกว่านั้น เกิดอาการอ่อนเพลีย มักยืนเองไม่ค่อยได้หรือไม่มีแรงถือของ รู้สึกเหนื่อยง่ายมาก โดยทำสิ่งต่าง ๆ ไม่ค่อยได้ สมรรถภาพในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ถดถอย เช่น ออกกำลังกาย ทำงานบ้าน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เคยชอบ แต่ทำไม่ได้เหมือนแต่ก่อน เดินช้าลง โดยใช้เวลาเดินในระยะทาง 5 เมตร มากกว่า 6-7 วินาที […]

เริ่มออกกำลังกายอย่างไรให้ถูกวิธีและดีต่อสุขภาพ ?

ออกกำลังกายอย่างไรให้ถูกวิธี - wellhealthcare

เป็นที่รู้กันดีว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้หลายคนหันมาดูแลตนเองและเริ่มออกกำลังกายกันมากขึ้น แต่ผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเลยอาจเกิดความสงสัยว่าควรเริ่มต้นอย่างไรดี ? เพราะการออกกำลังกายเพื่อผลลัพธ์ที่ดีนั้นจำเป็นต้องใช้เวลาและต้องมีวินัยเป็นอย่างมาก Wellhealthcare มีการศึกษาแนวทางสำหรับมือใหม่ด้านการออกกำลังกายนี้ จะช่วยเสริมสร้างนิสัยรักการออกกำลังกาย และช่วยส่งเสริมสุขภาพจากการออกกำลังกายอย่างไรให้ถูกวิธีได้ ออกกำลังกายอย่างไรให้ถูกวิธี และส่งผลดีต่อสุขภาพ มีงานวิจัยพบว่าการออกกำลังกายเป็นประจำส่งผลดีต่อสุขภาพและช่วยในการลดน้ำหนัก โดยจะช่วยควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รักษามวลกล้ามเนื้อและระดับพลังงานในร่างกายให้คงที่ อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคและปัญหาสุขภาพบางอย่าง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีงานค้นคว้าที่พบว่าการออกกำลังกายอาจช่วยทำให้สภาพอารมณ์และสุขภาพจิตดี นอนหลับได้ดีขึ้น และอาจช่วยส่งเสริมให้มีเพศสัมพันธ์ได้ดีขึ้นอีกด้วย คำแนะนำก่อนเริ่มออกกำลังกายอย่างไรให้ถูกวิธี ก่อนเริ่มออกกำลังกายผู้สุงอายุ ควรปรึกษาแพทย์และเข้ารับการตรวจร่างกาย โดยเฉพาะผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้กำลังอย่างหนักและผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป ซึ่งการตรวจร่างกายจะช่วยให้แพทย์ตรวจพบปัญหาสุขภาพบางอย่างที่อาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บขณะออกกำลังกายได้ อีกทั้งยังช่วยให้สามารถวางแผนการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยด้วย นอกจากนี้ เพื่อการออกกำลังกายอย่างไรให้ถูกวิธีและส่งผลดีต่อสุขภาพ ผู้ที่เริ่มต้นออกกำลังกายควรเตรียมตัวและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ ตั้งเป้าหมาย ก่อนเริ่มออกกำลังกาย ควรเขียนแผนการออกกำลังกายที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ โดยอาจเริ่มด้วยการตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ ที่สามารถทำได้ แล้วค่อย ๆ ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นเมื่อร่างกายปรับตัวได้และแข็งแรงขึ้น ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้ออกกำลังกายตามแผนที่วางไว้จนสำเร็จ รวมทั้งช่วยกระตุ้นและสร้างกำลังใจให้ตัวเองอีกด้วย ฝึกออกกำลังกายให้เป็นนิสัย เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ทำตามเป้าหมายได้สำเร็จ ซึ่งการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลานานจะช่วยสร้างนิสัยรักการออกกำลังกาย โดยมีงานวิจัยที่พบว่า การปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้ชีวิตโดยหันมาดูแลสุขภาพตนเองเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีในระยะยาว นอกจากนี้ การจัดตารางเวลาเพื่อออกกำลังกายหรือออกกำลังกายในเวลาเดิมทุกวันก็เป็นวิธีที่ดีที่จะช่วยเสริมสร้างการออกกำลังกายให้เป็นนิสัยในระยะยาวได้ วิธีฟิตร่างอย่างง่าย […]

คาร์ดิโอ การออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพเพื่อร่างกายและหัวใจ

คาร์ดิโอ - wellhealthcare

คาร์ดิโอ (Cardio Exercise) เป็นการออกกำลังกายที่เน้นการเสริมความแข็งแรงของหัวใจและปอดให้สามารถนำออกซิเจนมาใช้ได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต ช่วยในการเผาผลาญแคลอรี่ และช่วยในการลดน้ำหนักได้อีกด้วย คาร์ดิโอมีอะไรบ้าง ? การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนั้นแบบออกได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ ตามความรุนแรงของการกระแทกที่เกิดจากการออกกำลังกาย ดังนี้ การออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกต่ำ (Lower Impact Cardio Exercise) คือการออกกำลังกายที่ไม่ส่งผลให้เกิดแรงกดหรือแรงกระแทกที่ข้อต่าง ๆ มากนัก ซึ่งได้แก่ ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน การออกกำลังกายด้วยเครื่องเดินวงรี (Elliptical Trainer) การเดิน พายเรือ การออกกำลังกายด้วยเครื่องปั่นจักรยานท่อนบน (Upper Body Ergometer) การออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกสูงขึ้น (Higher Impact Cardio Exercise) คือการออกกำลังกายที่ทำให้เกิดแรงกระแทกหรือแรงกดที่บริเวณข้อต่อต่าง ๆ ได้แก่ การวิ่ง กระโดดเชือก การเต้นแอโรบิกหรือการออกกำลังกายด้วยท่าพื้นฐานหนัก ๆ นอกจากนี้ยังมีการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออื่น ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ การเต้นซุมบ้า การออกกำลังกายในน้ำ และการออกกำลังกายแบบบอดี้เวท ที่มีประโยชน์กับผู้ที่ต้องการออกกำลังกาย […]

ภาวะทุพโภชนาการ คืออะไร มีสาเหตุจากอะไรได้บ้าง

ภาวะทุพโภชนาการ-wellhealthcare

ภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) เป็นภาวะที่ร่างกายได้รับสารอาหารหรือพลังงานในปริมาณที่ไม่เหมาะสม โดยครอบคลุมทั้งภาวะโภชนาการต่ำหรือภาวะที่ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นไม่เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลให้มีน้ำหนักตัวน้อยหรือรู้สึกอ่อนเพลียตลอดเวลา โดนเฉพาะผู้สูงอายุที่ควรดูแลเรื่องอาหารผู้สูงอายุ เพื่อไม่ให้เกิดภาวะโภชนาการเกินหรือภาวะที่ร่างกายได้รับสารอาหารในปริมาณที่มากเกินไปจนทำให้เกิดภาวะอ้วน ทั้งนี้ ภาวะทุพโภชนาการอาจส่งผลต่อทั้งสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ และการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย ดังนั้น ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลควรใส่ใจสังเกตอาการผิดปกติและเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสม อาการของภาวะทุพโภชนาการ ภาวะทุพโภชนาการทำให้เกิดอาการในลักษณะที่แตกต่างกันไปตามประเภท ดังนี้ ภาวะโภชนาการต่ำ น้ำหนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ มีความอยากอาหารลดลง ผมร่วง ซีด ใจสั่น เวียนศีรษะ อ่อนแรง รู้สึกเพลียตลอดเวลา และอาจเป็นลมหมดสติ เจ็บป่วยง่าย ป่วยแล้วหายช้ากว่าปกติ แผลสมานช้า มีปัญหาในการย่อยอาหารและการหายใจ รู้สึกเสียว เจ็บคล้ายเข็มทิ่ม หรือชาที่ข้อต่อ ไม่มีสมาธิ วอกแวกง่าย มีอาการซึมเศร้าหรือรู้สึกหดหู่ใจ รู้สึกหนาวตลอดเวลา ผู้ป่วยเด็กอาจเจริญเติบโตช้า หรือมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เช่น ทำกิจกรรมต่าง ๆ ช้า หงุดหงิด หรือวิตกกังวลผิดปกติ เป็นต้น ภาวะโภชนาการเกิน มีน้ำหนักตัวมากกว่าเกณฑ์ มีไขมันส่วนเกินสะสมอยู่ในร่างกายปริมาณมาก หายใจติดขัด หายใจไม่คล่อง นอนกรนจากปัญหาเรื่องการหายใจ เหนื่อยง่าย ร้อนง่าย […]

อาหารที่มีแคลเซียม และปริมาณที่เหมาะสมต่อการบริโภค

อาหารที่มีแคลเซียม - wellhealthcare

การรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมจะช่วยให้ร่างกายได้รับแคลเซียมในปริมาณที่เพียงพอ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการทำงานของร่างกายหลายส่วน ทั้งกระดูก ฟัน กล้ามเนื้อ และหัวใจ นอกจากนมแล้ว อาหารชนิดอื่น ๆ ก็มีแคลเซียมสูงเช่นกัน ดังนั้น ผู้บริโภคควรศึกษาเกี่ยวกับอาหารที่มีแคลเซียม เพื่อการเลือกรับประทานอาหารอย่างหลากหลาย แคลเซียมสำคัญอย่างไร ? แคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่สำคัญและพบมากที่สุดในร่างกายของมนุษย์ โดยประมาณ 99 เปอร์เซ็นต์ของแคลเซียมในร่างกายเป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟัน ซึ่งแคลเซียมทำหน้าที่สำคัญหลายอย่าง เช่น เพิ่มความหนาแน่นและเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่กระดูกและฟัน ควบคุมการทำงานของหลอดเลือดและกล้ามเนื้อ ส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือด ควบคุมการเต้นของหัวใจ ปลดปล่อยฮอร์โมน กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ หรือส่งความรู้สึกไปตามเส้นประสาท เป็นต้น ร่างกายควรได้รับแคลเซียมมากเพียงใด ? ปริมาณแคลเซียมโดยเฉลี่ยที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันขึ้นอยู่กับอายุและสุขภาพของผู้บริโภคด้วย ดังนี้ เด็กอายุไม่เกิน 3 ปี: 400-800 มิลลิกรัมต่อวัน เด็กอายุ 3-10 ปี: 800 มิลลิกรัมต่อวัน วัยรุ่นและผู้ใหญ่: 800-1,000 มิลลิกรัมต่อวัน หญิงตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร: 1,200 มิลลิกรัมต่อวัน หญิงวัยหมดประจำเดือน: 1,200 มิลลิกรัมต่อวัน ผู้ใหญ่ที่เป็นโรคกระดูกพรุน: 1,000-1,200 มิลลิกรัมต่อวัน […]

อายุ 70 ปี มีอาการมึนหัวบ่อยๆ ตามัว และ มีลมในท้อง

อาการมึนหัวบ่อยๆ หรือเวียนศีรษะเกิดจากการทำงานไม่ประสานกันของ ระบบการทรงตัวของร่างกายที่ประกอบไปด้วยระบบประสาท ตา หู รวมถึงกล้ามเนื้อและข้อต่อต่าง ๆ บางคนอาจมีอาการบ้านหมุนร่วมด้วย ส่วนใหญ่แล้วจะไม่อันตรายและมักจะเป็น ๆ หาย ๆ อาการเวียนศีรษะ และอาการบ้านหมุนเป็นอาการที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ เกิดได้จากหลายสาเหตุ สาเหตุ อาการมึนหัวบ่อย อาการบ้านหมุน ตามัว และ มีลมในท้อง ระบบการไหลเวียนเลือด ได้แก่ ความดันโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนท่าทางอย่างรวดเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะทำให้การสูบฉีดเลือดไม่เพียงพอ ความผิดปกติของหูชั้นใน ที่มีอวัยวะที่ควบคุมระบบการทรงตัวอยู่ หากเกิดการติดเชื้อ หินปูนในหูเคลื่อน โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน ความผิดปกติทางระบบประสาทและเส้นเลือดบริเวณนั้น ทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงสมองไม่เพียงพอก็สามารถเกิดอาการเวียนได้ สาเหตุจากอารมณ์จิตใจอย่างความวิตกกังวล หรืออาการแพนิค (อาการตื่นตระหนกมากเกินปกติ) สาเหตุอื่น ๆ อีกหลายอย่าง เช่น ภาวะโลหิตจาง น้ำตาลต่ำ (โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับยาอยู่) เสียน้ำมากจากอาเจียน หรือถ่ายเหลวมาก ยาบางชนิด อย่างยารักษาซึมเศร้า ยานอนหลับก็อาจทำให้เกิดอาการเวียนได้ เป็นต้น การรักษาต้องขึ้นกับสาเหตุ และพยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการ ทั้งนี้ควรตรวจติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง หากมีอาการรุนแรง ร่วมกับการได้ยินผิดปกติ การเคลื่อนไหวร่างกาย การพูดเปลี่ยนแปลงไป […]

อาการเสียการทรงตัวในผู้สูงอายุ สาเหตุและวิธีลดความเสี่ยงที่ควรรู้

อาการเสียการทรงตัว-wellhealthcare

อาการเสียการทรงตัวในผู้สูงอายุอาจเป็นสัญญาณของการเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพตั้งแต่ระดับไม่รุนแรงไปจนถึงขั้นอันตราย อีกทั้งอาการเสียการทรงตัวอาจทำให้ผู้สูงอายุหกล้มหรือเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย Wellhealthcare ขอแนะนำบุตรหลานหรือคนในครอบครัวควรเฝ้าระวังและหาวิธีรับมืออย่างถูกต้อง อาการเสียการทรงตัวในผู้สูงอายุเกิดได้จากหลายสาเหตุและปัจจัย โดยอาจมาจากความผิดปกติของสมองและระบบประสาท โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ หรือพฤติกรรมการเคลื่อนไหวบางท่าทางในชีวิตประจำวันก็อาจทำให้เกิดปัญหาด้านการทรงตัวได้ อาการเสียการทรงตัวในผู้สูงอายุ อันตรายกว่าที่คิด ปัญหาด้านการทรงตัวของผู้สูงอายุจะแตกต่างกันไปตามสาเหตุ มีตั้งแต่อาการเวียนหัว บ้านหมุน หน้ามืด มึน วิงเวียน รู้สึกโคลงเคลง เดินไม่ตรง ทรงตัวลำบาก ยืนหรือเคลื่อนไหวได้ไม่มั่นคง ตาพร่ามั่ว สับสนเรื่องทิศทางการเคลื่อนไหว หรือบางคนอาจเกิดอาการหน้ามืดฉับพลันทำให้เสียการทรงตัว ความรุนแรงและลักษณะของอาการเสียการทรงตัวก็จะต่างกันไป หากผู้สูงอายุเสียการทรงตัวอย่างฉับพลันมักจะเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ อย่างหกล้ม ตกบันได รถชน และอาจนำไปสู่การบาดเจ็บร้ายแรงและการเสียชีวิต เพราะผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยที่ร่างกายอ่อนแอและฟื้นฟูได้ช้า อีกทั้งร่างกายของผู้สูงอายุมักไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาเหมือนเดิมได้เมื่อเทียบกับคนวัยหนุ่มสาว นอกจากนี้ อาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันหลังการรักษา เช่น เคลื่อนไหวได้ไม่เหมือนเดิม ไม่สามารถทำงานที่เคยทำได้ หรือเกิดปัญหาในการดูแลตนเอง ซึ่งอาจนำไปสู่ความเครียดและปัญหาด้านจิตใจตามมา หากผู้สูงอายุในบ้านเคยเผชิญกับปัญหานี้ มีอาการเสียการทรงตัวอย่างต่อเนื่อง หรือพบอาการอื่นในลักษณะคล้ายกัน ควรพาไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุและรับการรักษาที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม หากผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุหรือมีปัญหาเสียการทรงตัวรุนแรง ควรพาไปพบแพทย์ทันที สาเหตุของอาการเสียการทรงตัวในผู้สูงอายุ อาการที่ส่งผลต่อการทรงตัวอาจมาจากปัญหาสุขภาพและปัจจัยต่าง ๆ โดยสาเหตุต่อไปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความผิดปกติที่อาจทำให้เกิดปัญหาด้านการทรงตัวในผู้สูงอายุ อาการปวดหัวไมเกรน ภาวะความดันตกในท่ายืน (Postural/Orthostatic Hypotension) มักทำให้หน้ามืดอย่างฉับพลันเมื่อลุกขึ้นยืน ปัญหาเกี่ยวกับหู […]